HiFi Color - Den bästa metoden för rätt färgåtergivning i tryck!
En presentation av repro och tryckning med HexachromeTM
6-Color HiFi Process System.

Produktion och Copyright® Täpp Bengt Eriksson.
Mångfaldigande av delar eller hela innehållet är förbjudet enligt lag.
För spridning av innehållet krävs skriftligt medgivande från Täpp Bengt Eriksson.

Mer och bättre färgåtergivning med Hexachrome HiFi-Color

hgul.jpg (1503 bytes) hgrön.jpg (1495 bytes) horange.jpg (1498 bytes) hsvart.jpg (1493 bytes)

Hexachrome är en färgprocess för High Fidelity Color-tryckning med 6 grundfärger.
Hexachrome är utvecklat av Pantone® Inc, USA. Färgsystemet innebär ett affärssamarbete 
mellan Pantone Inc, producenter av dataprogram, provtrycksmaterial och tryckfärger.

Pantone2.JPG (5496 bytes) PAN- (PMS) Pantone® Matchning System är världens 
ledande färgsystem i såväl textilindustrin som inom 
grafiska branschen, över 2.000 unika färgblandningar 
finns för tryckning av logotyper och dekorfärger.

 

Pantonecmykcopy.JPG (3328 bytes)   CMYK var innan 1997 det enda färgsystemet 
  för återgivning av färgbilder i tryckindustrin. 

 

Båda dessa system med dess begränsningar har varit bra var för sig, men då det inte går att simulera mera 
än 50% av PMS-färger med CMYK har man tvingats att trycka bilder med CMYK samt komplettera med PMS 
till logotyper och andra färgelement. Detta har skapat stora missförstånd, färgdifferenser och extra arbete 
under hela framtagningsprocessen.
Med "Corporate Identity" har det blivit allt viktigare i det stora "mediabruset" att få identiska färger i trycksaker, 
förpackningar, skyltar, textilier, inredningar, etc. För att få samma färger krävs ett   färgsystem som kan ange 
och rätt återge färg på olika material och med olika metoder. Med Hexachrome kan man simulera över 90 % av 
alla PMS-färger i samma tryckomgång, lägger man till en färg kan man simulera nästan 100 % av alla PMS-färger. 
Dessutom kan man med Hexachrome öka tonomfånget med över 20% vilket ger ett fotorealistiskt resultat. 
Med Hexachrome får man fram en bredare färgrymd än andra metoder som är baserade på sju eller åtta färger. 
(Hexachrome är det enda kompletta systemet med möjligheter för att göra repro-, förprovtryck och tryckning till
rimliga kostnader).

Människans förmåga att uppfatta och identifiera färger
Man säger att människan kan särskilja tio miljoner färgstimuli och vid samtidig jämförande iakttagelse uppfatta 
en halv miljon färgnyanser.Vi förmår att analysera och identifiera ca 20.000 färgpercept. Av dessa 20.000 
färger är ca 1.500 arter och övriga har släktskapslikhet.
En tränad person med fullt färgseende kan urskilja 250 kulörer.
Spektrums primärfärger: Röd, gul och blå. Sekundärfärger: Orange, indigo, violett och grön. 
I praktiken visar det sig att när man blandar två primärfärger till en sekundärfärg blir de mindre rena. 
Orange blir brunaktig, violett brunviolett och grön grå-brungrön. För att bättra på renheten i fyrfärgstryck har man 
valt magenta (blåaktig röd) i stället för röd samt cyan (grönaktig blå) i stället för blå. Med denna metod blir röd en 
sekundärfärg (M+Y) liksom blå (M+C). För att få ett rimligt pris har man tvingats göra avkall på färgstoffernas 
spektralrenhet, vilket gör det omöjligt i CMYK-tryck att få fram  t.ex. ren orange och ren grön.

CMYK har 4 grundfärger. ("Primärfärger").
Yellow, Magenta, Cyan, Svart och 5 sekundärfärger, med blandning av två grundfärger.

yellow.jpg (1503 bytes) magenta.jpg (1499 bytes) cyan.jpg (1503 bytes) hsvart.jpg (1493 bytes)
röd.jpg (1503 bytes) orange.jpg (1498 bytes) grön.jpg (1495 bytes) indigo.jpg (1494 bytes) violet.jpg (1495 bytes)

Hexachrome (CMYGOK) har 6 grundfärger. ("Primärfärger").
Yellow Magenta Cyan Orange Grön Svart och 3 sekundärfärger, med blandning av två grundfärger.

hgul.jpg (1503 bytes) hröd.jpg (1499 bytes) hblå.jpg (1494 bytes) horange.jpg (1498 bytes) hgrön.jpg (1495 bytes) hsvart.jpg (1493 bytes)
röd.jpg (1503 bytes) indigo.jpg (1494 bytes) violet.jpg (1495 bytes)

Tryck med CMYK ger ca 11.000 färger som ett "tränat öga" i perfekt ljus kan särskilja. 
(Teoretiskt i 5% steg av varje färg blir det 20x20x20x20 = 160.000 färger).

Tryck med Hexachrome (CMYOGK) ger ca 16.000 färger som man kan särskilja.
(Teoretiskt i 5% steg av varje färg bli det 20x20x20x20x20x20 = 64.000.000 färger).
Tonomfånget ökas i primärfärgerna med ca 20%, sekundär- och övriga blandningar ökas med ännu mera.

 
CIE-L*a*b (Commission Internationale d'Eclairage.- Internationell standard att mäta och beskriva färger). 
(L) luminiscens/ljushetsvariabeln från vit L0 till svart L100. (a* från röd till grön, (b* från gul till blå.

Fargrymd.jpg (25688 bytes)A. CIE Visual färggrad. Det synliga energispektrat som vi förmår 
att uppfatta. Mellan 380 nm och 780 nm. (nanometer = miljondels mm). 

B. Hexachrome 6-färgsprocess. Speciellt de gröna och orange 
nyanserna kan återges med ett större färgomfång, de gula, röda och 
blå blir också större. 

C. CMYK. Begränsningen är framför allt i gröna och orange toner. 

D. RGB. Fosforsimulering i vanlig monitor/bildskärm. Med Hexachrome 
ligger man mycket nära RGB-återgivning, trycket återger mera än det 
man ser på bildskärmen förutom några blå toner. Dataskapade bilder, 
Photo CD, digitala kameror, osv. är uppbyggda med RGB. 

E. Fotografisk färgfilm. 
CMYK begränsningen i orange- och gröna toner: de orange är egentligen 
bruna och de gröna är gulblåa eller blågula. Med Hexachrome får man 
fram ett färgspektrum som vida överstiger CMYK. Ren, stark och varmare 
orange, renare röd, intensivare blåa nyanser och stark, frisk, ren grön.

F. Tidningstryck.

 

Arbetsprocess
Färgbildsinput RGB: Scanning görs i högkvalitativa scanners med max informationsinläsning. Övrig input: Kodak Photo-CD, 
(Kodak Precision Color Management System YYC-format). Digitala kameror och dataframställda bilder och illustrationer i 
RGB- eller CIE-L*a*b system. (CMYK-fyrfärgsseparationer går ej att använda därför att vid separation till CMYK slängs 
onödig färginformation bort för man kan ändå inte återge allt vid CMYK-tryckning). Omräkning från RGB till CMYK är däremot 
relativt lätt för datorn, vilket gör att man även kan använda grundseparationerna för vanligt fyrfärgstryck.

Styrning, separation och manipulering:
Dataprogramvaror för hantering av separationer upp till 24 kanaler/färger med full styrning av HiFi-Color, Hexachrome och 
andra system. Systemen skall stödja CMS, International Color Consortium (ICC) och CIE-L*a*b definitioner.
Den digitala bilden läses av och konverteras från RGB- eller CIE-L*a*b till HiFi-Color, separationerna lagras därefter. 

Dokument-input, layout och montering:
Program som har stöd för definition-, redigering av färgvärden-, svällning- och utskrift av HiFi färgseparationer, inklusive 
färgbiblioteket Pantone® HexachromeTM och flerkanalig DCS till och från Adobe Photoshop som gör att man kan redigera 
HiFi-färgbilder i Adobe Photoshop. För Adobe Photoshop finns plug-in program som Chanel 24 och Hex Wrench. 
Övrig input: B.l.a. Adobe TrapWise, ScenicSoft Preps Plus och Scitex arbetsstation samt QuarkXPress 4.0 har Hexachromehantering.

Stokastiskt raster på högkvalitativ film eller CTP.
Agfa var först med FM CristalRaster "stokastiskt raster" vilket möjliggjorde att Agfa var med i utvecklingen av HiFi system. (Vid 
HiFi-tryckning med fler än fyra färger är förutsättningen att man använder frekvensmodulerat raster för att undvika moaré och 
andra oönskade interferenseffekter). CristalRaster-tekniken ger rent fotografisk skärpa och är speciellt användbar när man ställer 
extra höga krav på exakt återgivning.
Exponerings- och framkallningsmaskiner måste vara av högsta klass för att få den precision och stabilitet som krävs vid prepress 
av HiFi-Color.

Film-förprovtryck: För analogt provtryck med FM-raster och HiFi Color finns b.l.a. system från Agfa och DuPont, där man får 
fullständig kontroll över Hexachrome-provtrycken. Det har visat sig av alla erfarenheter att det bästa och säkraste provtrycks-
systemet för CristalRaster är AgfaProof System 2. Förprovtrycken och sluttrycket är nästan helt identiska vilket underlättar för 
kunden och leverantörerna.

Tryckplåtar: Med stokastiskt raster är det mycket viktigt att rätt sorts plåt används och att man har fullständig kontroll vid 
exponeringen. Plåt med slät yta och hög upplösning som klarar 4 µm skall användas. Plåten bör vara av typ som ej behandlats 
för Newton-ringar.
Kontrollstrip skall ligga med för kontroll av tryckarket.

Hexachrome-färgerna är högpigmenterade, mycket rena och välbalanserade. Ren grön, ren, intensiv orange och intensivare 
gul, magenta och cyan resulterar i fler renare grundfärger samt renare sekundärfärger och kvartstoner. Man får alltså inte bara 
utvidgad färgrymd utan även klarare tonåtergivning inom hela färgspektrat. Bildåtergivningen blir mera likt originalet, tack vare fler 
renare grundfärger. En del av färgerna innehåller en mycket liten del fluorescens-pigment som gör att ljusäktheten förkortas något, 
detta är knappt mätbart varför inga hänsyn behöver tas till detta för vanliga trycksaker.

De sex grundfärgerna för Hexachrome:
Cyan PMX 022 Intensivare än EUR-cyan.
Magenta PMX 033 Intensivare röd/blå.
Rhodamine och aningen fluorescerande.
Yellow PMX 031 Något rödare och lite fluorescerande.
Green PMX 051 Intensiv, ren grön som ej kan återges med EUR.
Orange PMX 051 Intensiv, ren orange, lite fluorescerande, kan ej återges med EUR.
BlacK Intensivsvart. (Samma som ISO 2846-1-svart).

Tryckning: Med erfarenhet, full kontroll och kvalitetsstyrning under hela processen är det inte svårare att trycka 6-färgers 
Hexachrome än andra vanliga kvalitetsarbeten med stokastiskt raster. Vill man få fram maximalt ur färgspektrat med hög 
densitet skall man trycka på ett fullbestruket, glättat och träfritt papper med hög ytjämnhet.
(Vanliga densitometrar och kolorimetrar är anpassade till EUR/CMYK varför de är otillräckliga till HiFi-Color). 
Tryckuppmätning och kalibrering till styrsystem bör ske med hjälp av kunnig person med erfarenhet av Hexachrome.
Rekommenderad tryckföljd: Svart, cyan, magenta, orange, grön och gul.

Färgsystem för verklighet och dröm
Mera information om HiFi-Color:
Täpp Bengt Eriksson. 2000 Communication Graphic & IT Production
Konsulthjälp och/eller produktion med färdigt tryck kan köpas från 2000 Com.

http://www.vividdetails.com/HiFiPrepress.html
http://www.vividdetails.com/HiFiPageMaker.html

Mera information om produkter för Hexachrome kan ni få från:
Adobe Systems, Inc http://www.adobe.com/   eller http://www.adobe.se/
Pantone Inc, USA http://www.pantone.com/Products/PD-About.html

Produktion och Copyright®: Täpp Bengt Eriksson, V1: 1998-05-03. V.2: 2001-11-05.
Mångfaldigande av delar eller hela innehållet i detta verk är förbjudet enligt lag.
För spridning av innehållet krävs skriftligt medgivande från Täpp Bengt Eriksson.


Alla varumärken och företagsnamn som nämnts tillhör antingen:
Pantone®, Inc, Hexachrome TM, Adobe® Systems Incorporated, Apple Computer Inc, Microsoft Inc, 
Agfa-Gevaert, Akzo Nobel Inks eller andras respektive företag och/eller varumärken.